بلاگ

این نخستین آهنگ من است که با نام خودم Ammi Mehrafsar پخش میشه، این موزیک رو از لینک های زیر بشنوید و دانلود کنید! در آینده کارهای بیشتری از من در سبک موسیقی الکترونیک خواهید شنید.

این جادوی خوش صدا که گوسپندان را بهم میبافد تنها روزی بر گرسنگیه هر روزه ما می افزاید، غمی نیست هرچه گرسنه تر دریده تر! اینجا تپه ی ..

و این کبک های سر در برف فرو کرده که از ترس میلرزند و به خیالشان لرز از سرمای زمستان است، چه زود یادشان رفت که بهمن بر سرشان خراب شد و چه خوش ..

Page 1 of 6 123456